לדרכה של הישיבה

בחור יקר.
כל אחד מכם אשר חושב ברצינות על ישיבה, מבקש מימד של קדושה, קרבה אל הקב"ה ואהבת ישראל.
דוד המלך מדריך אותנו בצורה מאוד ברורה מהי הדרך להתקרב לה' יתברך מהי הדרך להגיע אל אותה
התורה הגדולה שרק היא משיבת נפש, רק היא מספקת את השמחה ההנאה והתחושה של עובד ה'.
הדרך עוברת דרך מילה אחת תמימה.
מהי תמימות? בעברית בת זמננו תמימות מתפרשת כמו הבן התם אשר בהגדה שמהותו שאינו מבין .
הוא אינו חכם דיו אפילו לא כדי לשאול שאלה מורכבת, המקסימום שהוא מוציא מפיו זה "מה זאת?"
אבל בלשון תורה, תמימות פרושה שלמות, למשל ביחס לפרה אדומה אומרת התורה "פרה אדומה
תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול". ביחס לגאולת בית "עד מלאת לו שנה תמימה". הנה
כי כן מעבר ל-7 הפעמים בהם מופיעה המילה תמימה בתורה היא מופיעה בנ"ך עוד פעם אחת בלבד,
"תורה ה' תמימה משיבת נפש.." אומר המדרש: "למה היא משיבת נפש? שהיא תמימה".
התורה הקדושה היא גילוי של ה' יתברך, אנא נפשי כתבית יהבית , הבורא יתברך הוא אין סוף, אוי לו
למי שמצמצם את התורה, אדרבה ירבו הלומדים תרבה הדעת, ומניה וביה יתקלס עילאה.
הפרד"ס כולו מחכה למחצדי חקלא, כל אחד צריך לחשוף את האות המיוחדת שלו בתורה מתוך ידיעה
והכרה של ערך הניגודים ושלום הדעות, מתוך הכרה כי כל התורה כולה מקורה אחד.

אנחנו בישיבה משתדלים לדבוק במידתו של דוד המלך, ללמוד וללמד תורה שלימה, תורה תמימה,
מתוך הדרכה של מרן הרב קוק זצ"ל שקבע כבר באגרתו "ואיני מוצא את עצמי בזה רואה את חזון
השלמות כ"א בחיבורם של כל חלקי הטוב אשר השפעו לנו מכל הצדדים השונים, מאז מקדם ועד
הדור האחרון. עבודת הקודש של סלילת הדרך ועשית הגשרים בין התהומות המפרידים, - זאת היא
העבודה שהייתי חפץ שתהיה חביבה על כל העוסקים בנשמתא דאורייתא, כמו שהיא חביבה עלי עד
לאחת. ובדורות האהרונים יפה לנו מאד כל שיחתם של תלמידי הגר"א יחד עם תלמידי הבעש"ט, שהיו
עומדים במצב כ"כ ניגודי זה לעומת זה   בשעתם. ולא בלא עמל וכשרון תברא לנו ספרות שלמה,
שתכשיר את עצמה לאחות את הקרעים הללו ברוח. אבל מה יקרה היא התולדה, שעתידה לצאת
מעבודה זאת, שהיא אחויה של האומה בפועל, בשאיפה ברורה למטרתה המרכזית, תשובתה אל חסנה
בארצה מרום עילויה."
אנחנו מזמינים אותך להיות חלק מתהליך גדול זה,
של איחוי האומה בפועל, כי בזה אנחנו מאמינים,
מחברים "תורה בציון"

הרב יצחק נרי-ה

tiffany and co tiffany jewellery tiffany jewellery uk